OfisMecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers No:12 Kule:1 Kat:18 D.No:1801 34387 Şişli / İstanbul
Bizi Takip Edin
Nova Group Tv

Home Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı: Erasmus+

Avrupa Birliği ProgramlarıEğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı: Erasmus+

Amaç

Amaç: Program 1 Ocak 2014-31 Aralık 2020 döneminde
uygulanacak olup şu alanları kapsayacaktır:
a. Hayat boyu öğrenme perspektifinde okul eğitimi (Comenius), yükseköğretim (Erasmus), uluslararası yükseköğretim (Erasmus Mundus), mesleki eğitim ve öğretim (Leonardo da
Vinci) ve yetişkin eğitimi (Grundtvig) kapsayacak şekilde her seviyede eğitim ve öğretim,
b. Gençlik (Youth in Action),
c. Spor.

Program şunların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır:
a. Eğitim alanındaki hedef dâhil Avrupa 2020 Strateji hedefleri,
b. Eğitim ve öğretim alanında Avrupa işbirliği stratejik çerçeve hedefleri,
c. Yükseköğretim alanında ortak ülkelerin sürdürülebilir gelişimi,
d. Gençlik alanında Avrupa işbirliği güncel çerçeve hedefleri,
e. Sporda Avrupa boyutunun güçlendirilmesi,
f. Avrupa değerlerinin teşvik edilmesi.

Program bütçesi 14.774.524.000 Avro’dur
a. Eğitim ve öğretim ==> %77,5
b. Gençlik ==> %10
c. Öğrenci kredi garanti fonu ==> %3,5
d. Jean Monnet ==> %1,9
e. Spor ==> %1,8
f. Ulusal Ajanslara işletme hibesi ==> %3,4
g. İdari harcama ==> %1,9.

Özel Amaçlar

Özel Amaçlar:
a. İş piyasasının özellikleri de dikkate alınarak temel becerilerin seviyesinin yükseltilmesi,
b. Kurumsal anlamda ve gençlik çalışmalarında kalite ve uluslararasılaşmanın geliştirilmesi,
c. Avrupa dil çeşitliliğinin tanıtılması,
d. Jean Monnet faaliyetleri ile Avrupa bütünleşme çalışmalarının desteklenmesi,
e. Doping, şike ve şiddet gibi sınır ötesi tehditlerle mücadele,
f. Sporda gönüllü faaliyetlerin desteklenmesi.

Ülkemizin Katılımı: Program aday ülkelerin katılımına açıktır. Katılım Anlaşması 19 Mayıs 2014 tarihinde imzalanmıştır.
Başvuru Yapabilecekler: Araştırma merkezleri, okullar, üniversiteler, eğitim merkezleri

Program Tarafından Sağlanacak Destek:
Eğitim ve öğretim alanlarındaki program eylemleri şunlardır:
a. Bireyler için öğrenme hareketliliği: Yüksek-öğretim ve mesleki eğitimde hareketlilik, öğrenci kredi garanti fonu,
b. İnovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşımı: Stratejik ortaklıklar, iş ve eğitim/öğretim dünyası ortaklıkları, IT destek platformları ve eşleştirme (eTwinning),
c. Politika reform desteği: Birlik politikalarının uygulanması (Bolonya ve Kopenhag süreçleri, EQF, Europass, ECTS, NARIC…),
d. Jean Monnet: Avrupa entegrasyon çalışmalarının desteklenmesi, Jean Monnet kürsülerinin kurulması, kurumsal destek (Floransa Avrupa Üniversitesi Enstitüsü, Avrupa Koleji Brüj ve Natolin, Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü Maastricht, Avrupa Hukuk Akademisi Trier, Özel İhtiyaçlara Dayalı Eğitimin Geliştirilmesi Avrupa Ajansı Odense, Uluslararası Avrupa Eğitim Merkezi Nice).

Gençlik alanındaki program eylemleri şunlardır:
a. Bireylerin öğrenme hareketliliği: Gençlerin hareketliliği, gençlik çalışmalarında aktif kişilerin hareketliliği,
b. İnovasyon işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşılması: Stratejik ortaklıklar, IT destek platformları,
c. Politika reform desteği: Birlik politikalarının uygulanması (Youthpass, Avrupa Gençlik Forumu, Eurodesk).

Spor alanındaki program eylemleri şunlardır:
a. İşbirliğine dayalı ortaklıklara destek,
b. Kar amacı gütmeyen Avrupa spor müsabakalarına destek,
c. Kanıt temelli politika oluşumuna destek,
d. Avrupalı paydaşlarla diyalog.
Öğrenci Kredi Garanti Fonu mastır derecesi gibi ikinci aşama dereceler için bir yıllık programlara maksimum 12.000 Avro; iki
yıllık programlara maksimum 18.000 Avro garanti şeklindedir

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
HakkındaNova Teşvikler
Hibe ve teşvikler konusunda profesyonel destek
OfislerimizNerelerdeyiz?
http://novatesvikler.com/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Bizi Takip EdinSosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz
HakkımızdaNova Teşvikler
Hibe ve teşvikler konusunda profesyonel destek
OfislerimizNerelerdeyiz?
http://novatesvikler.com/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Bizi Takip EdinSosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirisiniz.

Copyright by Nova Digital. All rights reserved.

Copyright by Nova Digital. All rights reserved.