OfisMecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers No:12 Kule:1 Kat:18 D.No:1801 34387 Şişli / İstanbul
Bizi Takip Edin
Nova Group Tv

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir.
http://novatesvikler.com/wp-content/uploads/2019/04/img-blog-05-1280x854.jpg

Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir. Desteklerin nihai hedefi: ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmektir. Anılan ürünler, geleneksel ihraç ürünlerinden farklı bir yapı arz ettiğinden, daha yaratıcı, daha esnek ve inovatif destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmakta olup, Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan desteklerin kurgulanmasında söz konusu husus göz önünde bulundurulmaktadır. Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.A – İhracata Hazırlık Aşaması: Bu aşamada ihracatı yeni öğrenen veya düzenli bir ihracatı olmayan KOBİ’lerin ihracatı ticari operasyonlarının bir parçası haline getirmeleri amacıyla ihracata aşinalık kazanmalarını sağlayacak mekanizmalar bulunmaktadır.

Hazırlık aşamasında sağlanan devlet yardımı uygulamaları aşağıda yer almaktadır:
• UR-GE Desteği (2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)
• Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi (2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)

B – Pazarlama Aşaması: Bu aşamada ihracat yapmayı öğrenmiş ve yurtdışı pazarlara ilk adımlarını atmış firmaların ihracatı ticari operasyonlarının süregelen bir parçası haline getirmeleri amacıyla yeni pazarlar bulmalarına veya mecvut pazarlarda
kalıcı hale gelmelerine yönelik destekler sağlanmaktır. Pazarlama aşamasında sağlanan destekler;
• Pazar Araştırması, Rapor ve Yurtdışı Şirket Alım, Sektörel Ticaret ve Sektörel Alım Heyetleri, E-Ticaret Sitelerine Üyelik Destekleri (2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ)
• Yurtdışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım Desteği (2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)
• Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
• Küresel Tedarik Zincirleri Yetkinlik Projeleri (2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)

• İhracat Kredi Sigorta Programı Desteği ile Alıcı Kredisi Desteği (2016/8 sayılı “Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar”)
• Yurt Dışı Fuar Desteği (Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar)
C – Markalaşma Aşaması: Bu aşamada yurt dışı pazarlarda dağıtım kanallarını oluşturan özgün tasarımları ile bulundukları pazarın dinamiklerine uygun markalı ürün sunma yetkinliğine ulaşan firmalara yönelik destek mekanizmaları bulunmakta
olup, aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:
• Marka-Turquality Desteği (2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)
• Tasarım Desteği (2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ Rehberin bu bölümünde, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatta sağlanan devlet yardımı uygulamalarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Her bir yardımın amacı, kapsamı, başvuru şartları, destek unsurları ve ilgili personelin irtibat bilgileri özet olarak ifade edilmiştir.

 • 1.1 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ(UR-GE DESTEĞİ)
 • 1.2 PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ
 • 1.3 YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ
 • 1.4 RAPOR DESTEĞİ
 • 1.5 YURT DIŞI ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ
 • 1.6 SEKTÖREL TİCARET HEYETLERİ DESTEĞİ
 • 1.7 SEKTÖREL ALIM HEYETLERİ DESTEĞİ
 • 1.8 E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ
 • 1.9 İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURTDIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ
 • 1.10 KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ (KTZ DESTEĞİ)
 • 1.11 YURT DIŞI BİRİM, MARKA TESCİL TANITIM DESTEĞİ
 • 1.12 TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ DESTEĞİ
 • 1.13 İHRACAT KREDİ SİGORTA PROGRAMI DESTEĞİ
 • 1.14 ALICI KREDİSİ DESTEĞİ
 • 1.15 YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ
 • 1.16 YURT İÇİ FUAR DESTEKLERİ
 • 1.17 TASARIM DESTEĞİ
 • 1.18 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY® DESTEĞİ
 • 1.19 TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI
 • 1.20 ALIM HEYETLERİ
 • 1.21 GENEL TİCARET HEYETLERİ
 • 1.22 MAL İHRACATÇILARINA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ
 • 1.23 KOLAY DESTEK
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
HakkındaNova Teşvikler
Hibe ve teşvikler konusunda profesyonel destek
OfislerimizNerelerdeyiz?
http://novatesvikler.com/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Bizi Takip EdinSosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz
HakkımızdaNova Teşvikler
Hibe ve teşvikler konusunda profesyonel destek
OfislerimizNerelerdeyiz?
http://novatesvikler.com/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Bizi Takip EdinSosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirisiniz.

Copyright by Nova Digital. All rights reserved.

Copyright by Nova Digital. All rights reserved.