OfisMecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers No:12 Kule:1 Kat:18 D.No:1801 34387 Şişli / İstanbul
Bizi Takip Edin
Nova Group Tv

Home Yaratıcı Avrupa

Avrupa Birliği ProgramlarıYaratıcı Avrupa

Amaç

Amaç: Program 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2020 dönemi için oluşturulmuştur. Programın amacı kültürel ve yaratıcı sektörlerin desteklenmesi olup; bütçesi 1.462.724.000 Avro’dur.

Programın genel hedefleri şunlardır:
a. Avrupa kültür ve dil çeşitliliğinin korunması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi; Avrupa’nın kültürel mirasının tanıtılması,
b. Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik ederek Avrupa kültür ve yaratıcı sektörlerin, özellikle görsel-işitsel
sektörün, rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi.

Özel Amaçlar

Program 3 alt programdan oluşmaktadır:
a. MEDYA alt programı (ülkemiz başvuru sahiplerine belirli alanlarda destek sağlanmaktadır):
– Görsel işitsel alandaki meslek sahiplerinin yetenek kazanım ve geliştirmelerinin kolaylaştırılması,
– Dijital teknolojinin kullanımı da dâhil şebekelerin geliştirilmesi,
– Avrupa görsel işitsel eserlerinin geliştirilmesi için görsel işitsel alandaki operatörlerin kapasitelerinin artırılması,
– İşletmeler arası (B2B) değişimin desteklenmesi,
– Ulus aşırı pazarlama, markalaşma, dağıtım ve görsel işitsel eserlerin sergilenmesi yoluyla tiyatronun desteklenmesi,
– Tiyatro harici alanlarda ulus aşırı pazarlama, markalaşma ve görsel işitsel eserlerin dağıtımının desteklenmesi,
– Tanıtım, film okuryazarlığı ve festivaller yoluyla Avrupa görsel işitsel eserlere erişim ve ilginin artırılarak seyirci/
dinleyici gelişiminin desteklenmesi,
– Yeni iş modellerinin ortaya çıkmasının desteklenmesi.

b. Kültür alt programı:
– Dijital teknolojiye uyum, seyirci/dinleyici gelişimine yönelik yenilikçi yaklaşımların test edilmesi ile yeni iş ve yönetim modellerinin test edilmesi dâhil kültürel ve yaratıcı sektörlerin güçlendirilmesine katkı sağlayan yetenek ve bilginin kültürel ve yaratıcı aktörlere aktarılmasını sağlayacak eylemlerin desteklenmesi,
– Kültürel ve yaratıcı aktörlerin uluslararası işbirliğini ve kariyerlerini uluslararası hale getirmelerini sağlayacak eylemlerin desteklenmesi,
– Mesleki fırsatlara erişimi kolaylaştırmak için Avrupa kültürel ve yaratıcı örgütlerin güçlendirilmesine destek verilmesi,
– Uluslararası tur, sergi ve festivallerin desteklenmesi,
– Avrupa edebi eserlerinin dolaşımının desteklenmesi,
– Avrupa kültürel ve yaratıcı eserler ile somut olan ve olmayan kültürel mirasa erişim ve ilginin artırılarak seyirci/ dinleyici gelişiminin desteklenmesi.
c. Sektör Ötesi Ayak: Komisyon kültürel ve yaratıcı sektörler için “garanti fonu” oluşturacaktır. Fonun öncelikleri şunlardır:
– Kültürel ve yaratıcı sektörlerdeki KOBİ’ler ile mikro, küçük ve orta ölçekli örgütlerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması,
– Kültürel ve yaratıcı sektörlerdeki KOBİ’ler ile mikro, küçük ve orta ölçekli örgütlerin risklerini değerlendirecek katılımcı
mali aracı kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi.

Ülkemizin Katılımı: Program aday ülkelerin katılımına açık olup; MEDYA alt programına katılım için 2010/13/AB Direktifinde
yer alan şartların karşılanıyor olması gerekmektedir. Katılım Anlaşması 6 Kasım 2014 tarihinde imzalanmıştır.
Başvuru Yapabilecekler: Merkezi, bölgesel ve yerel idareler, Kalkınma Kuruluşları, STKlar, Araştırma merkezleri, uluslararası örgütler

Program Tarafından Sağlanacak Destek:
a. MEDYA alt programı: Eğitim faaliyetleri, Avrupa görsel işitsel eserlerinin geliştirilmesi (film ve TV yapımları, belgesel, çocuk filmi, video oyunları), Avrupa görsel işitsel üretim şirketlerine yönelik destekler,
b. Kültür alt programı: Ulusaşırı işbirliği projeleri, Edebi çeviri. Özellikle kar amacı gütmeyen projeler desteklenecektir.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
HakkındaNova Teşvikler
Hibe ve teşvikler konusunda profesyonel destek
OfislerimizNerelerdeyiz?
http://novatesvikler.com/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Bizi Takip EdinSosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz
HakkımızdaNova Teşvikler
Hibe ve teşvikler konusunda profesyonel destek
OfislerimizNerelerdeyiz?
http://novatesvikler.com/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Bizi Takip EdinSosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirisiniz.

Copyright by Nova Digital. All rights reserved.

Copyright by Nova Digital. All rights reserved.