OfisMecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers No:12 Kule:1 Kat:18 D.No:1801 34387 Şişli / İstanbul
Bizi Takip Edin
Nova Group Tv

Home İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı: COSME

Avrupa Birliği Programlarıİşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı: COSME

Amaç

Amaç: 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2020 döneminde işletmeler ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini desteklemek üzere COSME Programı oluşturulmuştur. Program bütçesi 2.298.243.000 Avro’dur. Bütçenin %60’tan az olmayacak bir kısmı mali araçlara ayrılacaktır.

Programın genel hedefleri:
a. Birlik işletmelerinin, özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirlik
ve sürdürülebilirliklerinin güçlendirilmesi,
b. Girişimci kültürün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin kurulum ve
gelişiminin desteklenmesi.

Özel Amaçlar

a. Özkaynak ve kredi şeklinde KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması,
b. Birlik içinde ve küresel ölçekte piyasalara erişimin geliştirilmesi,
c. Birlik işletmelerinin özellikle de turizm sektörünü kapsayacak şekilde KOBİ’lerin rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik
çerçeve şartlarının geliştirilmesi,
d. Girişimcilik ve girişimci kültürün desteklenmesi.

Ülkemizin Katılımı: Program aday ülkelerin katılımına açıktır. Katılım Anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanmıştır.
Başvuru Yapabilecekler: Merkezi, yerel ve bölgesel idareler, ticaret odaları, işletmeler

Program Tarafından Sağlanacak Destek:
a. Sektörel ve sektör ötesi rekabet edebilirlik konularının analiz ve gözlemlenmesi hususlarının geliştirilmesi,
b. İyi uygulama ve politikaların tanımlanması ve paylaşımı,
c. Mevcut hukuka uygunluk kontrolleri ile yeni Birlik tedbirleri için etki değerlendirmeleri,
d. İşletmeleri etkileyen mevzuatın değerlendirilmesi,
e. Bütünleşik ve kullanıcı dostu çevrimiçi sistemlerin desteklenmesi.

Komisyon Avrupa İşletmeler Ağı’nı destekleyecektir.
Büyüme için Özkaynak Fonu (EFG) Birliğin; işletmelerdeki gelişim, Ar-Ge ve inovasyonu destekleyen “tek” özkaynak mali aracı olarak uygulanacaktır. Kredi Garanti Fonu (LGF)
a. Karşı garanti ve diğer risk paylaşım düzenlemeleri,
b. Doğrudan garanti ve diğer risk paylaşım düzenlemeleri sağlar.
Kredi Garanti Fonu Birliğin; işletmelerdeki gelişim ve Ar-Ge’yi destekleyen “tek” borç mali aracının parçası olarak
uygulanacaktır.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
HakkındaNova Teşvikler
Hibe ve teşvikler konusunda profesyonel destek
OfislerimizNerelerdeyiz?
https://novatesvikler.com/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Bizi Takip EdinSosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz
HakkımızdaNova Teşvikler
Hibe ve teşvikler konusunda profesyonel destek
OfislerimizNerelerdeyiz?
https://novatesvikler.com/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Bizi Takip EdinSosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirisiniz.

Copyright by Nova Digital. All rights reserved.

Copyright by Nova Digital. All rights reserved.