OfisMecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers No:12 Kule:1 Kat:18 D.No:1801 34387 Şişli / İstanbul
Bizi Takip Edin
Nova Group Tv

Home İstihdam ve Sosyal Yenilik: EaSI

Avrupa Birliği Programlarıİstihdam ve Sosyal Yenilik: EaSI

Amaç

Amaç: 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı kurulmuştur. Program bütçesi
919.469.000 Avro’dur. Bütçenin %61’i PROGRESS ayağı; %18’i EURES ayağı ve %21’i Mikro-finans ve Sosyal Girişimcilik ayağı için ayrılmıştır. Programın genel hedefi nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma
ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesidir.

Özel Amaçlar

Özel Amaçlar:
Program 3 ayaktan oluşmaktadır:
a. PROGRESS ayağı:
– Sürdürülebilir istihdam, sosyal koruma, sosyal dışlama ile mücadele, çalışma koşullarının iyileştirilmesi,
– Birlik politikalarının sağlam kanıtlara dayalı olmasının sağlanması için yüksek kalitede karşılaştırmalı analitik
bilginin oluşumu ve yayılması,
– Etkin ve kapsayıcı bilgi paylaşımı ve diyalogun tesisinin kolaylaştırılması,
– Sosyal piyasalar ve iş piyasalarında yenilikçi politikaların test edilmesine mali destek sağlanması.
b. EURES ayağı:
– Sosyal taraflar, istihdam hizmet sunucuları gibi taraflarca yetkilendirilmiş uzmanlık hizmetleri sağlanmasına destek
verilmesi,
– İş ilanları ve başvurular ile bunlarla ilgili bilgi ve danışma hizmetlerinin şeffaf biçimde yapılmasının sağlanması,
– Çalışanların nitelikli ve sürdürülebilir istihdama alınma ve yerleştirme hizmetleri için EURES hizmetleri sağlanmasının
desteklenmesi.
c. Mikro-finans ve Sosyal Girişimcilik ayağı:
– Mikro finansman imkânları ve buna erişimin kolaylaştırılması,
– Mikro kredi sunucularının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi,
– Sosyal yatırım piyasasının gelişiminin desteklenmesi; 500.000 Avro’ya kadar öz sermaye, öz sermaye benzeri
araçlar, kredi araçları ve hibenin yıllık cirosu veya bilançosu 30 milyon Avro’yu geçmeyip kendileri kolektif yatırım girişimi olmayan sosyal işletmeler için finansmana erişimin kolaylaştırılması.

Ülkemizin Katılımı: PROGRESS ayağı ile Mikro-finans ve Sosyal Girişimcilik ayağı aday ülkelerin katılımına açıktır.
EURES ayağı aday ülkelerin katılımına açık değildir. Katılım Anlaşmasının 2015 yılı başında imzalanması beklenmektedir.

Başvuru Yapabilecekler: Araştırma merkezleri, merkezi, yerel ve bölgesel idareler, Kalkınma kuruluşları, Ticaret odaları, üniversiteler, KOBİ’ler, uluslararası örgütler
Program Tarafından Sağlanacak Destek:
a. PROGRESS ayağının finanse edeceği eylemler şunlardır:
– Analitik çalışmalar: istatistiki veri temini, araştırma ve analizler, etki analizleri,
– Karşılıklı öğrenme: iyi uygulamaların paylaşılması, konferans ve seminerler, eğitim, iletişim faaliyetleri,

Destek faaliyetleri: anahtar role sahip Birlik ağlarının operasyon maliyetleri, ulusal otoritelerin kapasite oluşturma faaliyetleri, çalışma grupları organizasyonu, ulusal otoritelerin personel değişimi.
b. Mikro-finans ve Sosyal Girişimcilik ayağının finanse edeceği eylemler şunlardır:
– Mikro-finans ve sosyal işletmelere destek,
– Kurumsal kapasite oluşturma,
– Hibe.
PROGRESS ayağı kapsamında teklif çağrısı ile finansman sağlanması durumunda Birlik eş-finansmanı % 80’i aşamaz.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
HakkındaNova Teşvikler
Hibe ve teşvikler konusunda profesyonel destek
OfislerimizNerelerdeyiz?
https://novatesvikler.com/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Bizi Takip EdinSosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz
HakkımızdaNova Teşvikler
Hibe ve teşvikler konusunda profesyonel destek
OfislerimizNerelerdeyiz?
https://novatesvikler.com/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Bizi Takip EdinSosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirisiniz.

Copyright by Nova Digital. All rights reserved.

Copyright by Nova Digital. All rights reserved.