OfisMecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers No:12 Kule:1 Kat:18 D.No:1801 34387 Şişli / İstanbul
Bizi Takip Edin
Nova Group Tv

Nova TeşviklerSerbest Bölge Teşvikleri

Serbest bölgeler, serbest ticarete sağladıkları destek hizmetleri, yeni teknolojileri uygulama kapasiteleri ve istihdam imkânlarıyla, gerek küresel ölçekte gerek ülkemizde önemli kalkınma ve dış ticaret politikası araçları arasındadır. Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan
ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alması mümkündür. Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz ve bu husus gümrük prosedürlerine tabi tutulmadan ihracat imkanı anlamına gelmektedir.

İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, uluslararası yatırım ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış ticaret ve finansman hizmetlerinden daha fazla yararlanmak amaçlarıyla 1987 yılında Mersin ve Antalya Serbest Bölgeleriyle hayata geçen serbest bölge uygulaması bugün 18 serbest bölge ile yoluna devam etmektedir.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

AMAÇ: Ülke ekonomisinin ihtiyaçları ve cari açığın azaltılması bakımından önem arz eden uluslararası yatırımlar için uygun bir yatırım alanı alternatifi sunmak.

KAPSAM: Ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanan serbest bölgeler; ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkân sağlayacak uygun zemin yaratılması, sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir basamak işlevi görmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 5 inci maddesi uyarınca, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler Ticaret Bakanlığından faaliyet ruhsatı almak üzere başvuruda bulunabilir.

BAŞVURU YERİ:
Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü (Başvurular, Serbest Bölge Müdürlükleri1 vasıtasıyla Değerlendirme, Uygulama ve Tanıtım Daire Başkanlıklarına iletilir).

SERBEST BÖLGELER DESTEK UNSURLARI:
1. Münhasıran Üretici Kullanıcılara Sağlanan Destekler Üretim konulu faaliyet ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının,
• Serbest bölgede imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Gelir veya Kurumlar Vergisi’nden müstesnadır.
• Serbest bölgelerde imal ettikleri ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurtdışına ihraç etmeleri kaydıyla personele ödedikleri ücretler, Gelir Vergisi’nden müstesnadır.

2. Bütün Kullanıcılara Sağlanan Destekler
• Serbest bölgelerde emlak vergisi istisnası bulunmaktadır.
• Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’den muaftır.
•Serbest bölge faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi, resim ve harç istisnasına tabidir.
• Serbest bölgelerden, tamamı yurtdışına olmak kaydıyla verilecek bazı lojistik hizmetler gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır.
• Stratejik, öncelikli veya büyük ölçekli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlara özel hesap ücretleri ve stopaj istisnası oranında esneklik sağlanmıştır.
• Yapı denetim şirketlerine ödenecek hizmet bedellerinde uygulanan %75 indirim imkânından serbest bölgeler de yararlanabilmektedir.

https://novatesvikler.com/wp-content/uploads/2020/02/tablo.jpg

Serbest Bölge Desteklerinden Ne Kadar Süreyle Yararlanılabilir?

Serbest bölge teşvikleri, Faaliyet Ruhsatı süresi boyunca geçerlidir. Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği uyarınca, yatırımcı kullanıcıların Faaliyet Ruhsatı süresi, üretim faaliyeti için 45 yıl, diğer faaliyet konuları için ise 30 yıldır. Kiracı kullanıcıların Faaliyet Ruhsatı süresi üretim faaliyeti için 20 yıl, diğer faaliyet konuları için 15 yıldır.
HakkındaNova Teşvikler
Hibe ve teşvikler konusunda profesyonel destek
OfislerimizNerelerdeyiz?
https://novatesvikler.com/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Bizi Takip EdinSosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz
HakkımızdaNova Teşvikler
Hibe ve teşvikler konusunda profesyonel destek
OfislerimizNerelerdeyiz?
https://novatesvikler.com/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Bizi Takip EdinSosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirisiniz.

Copyright by Nova Digital. All rights reserved.

Copyright by Nova Digital. All rights reserved.